ศูนย์บริการ เชฟ-ที-คัท ชี.วี อิเล็คทริค
87/3 หมู่ 4 ต.ท่าทองหลาง อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร 038-541668 081-8166635

 13739