kasiชื่อบัญชี  ไชยวัฒน์ ทิพย์สอน
ธนาคาร กสิกรไทย 
สาขา เทสโก้โลตัส มหาชัย 
หมายเลขบัญชี 857-205950-3  

หลังจากโอนแล้วโทรแจ้ง วันและเวลาทุกครั้งที่โอนเก็บใบโอน
ไว้เป็นหลักฐานด้วย หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนมาที่ 038-541668