เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ เซฟ-ที-คัท โกลด์ ปกป้องคุ้มครองชิวิตและทรัพย์สิน ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว, ไฟฟ้าดูด, ไฟฟ้าลัดวงจร, การใช้ไฟฟ้าเกินขนาด

เซฟ-ที-คัท โกลด์ รุ่น TECHNO X ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานโลก ISO 9001:2008 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.909-2548

เซฟ-ที-คัท โกลด์ 

คุณสมบัติพิเศษ เซฟทีคัท โกลด์

 

10-21-09-57

ฟรีค่าติดตั้ง ฟรีประกันภัยอุปัทวเหตุ 1 ล้านบาท
โปรโมชั่น
ฟรีค่าติดตั้ง ฟรีประกันภัยอุปัทวเหตุ 1 ล้านบาท
บริการ ดูหน้างาน คำนวณการใช้กระแสไฟฟ้า เอาเครื่องจริงไปให้ดูก่อนตัดสินใจซื้อติดตั้ง

h12