procut2การใช้งาน PRO-CUT

หลังจากติดตั้งเครื่อง PRO-CUT เรียบร้อยแล้วให้ปรับปุ่มปรับความไวตรงกับ ตำแหน่ง 6mA (ในอาคารที่เดินวงจรไฟฟ้าไว้ถูกต้องและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีไฟรั่ว) แล้วผลักก้านโยกสวิทช์ไว้ที่ตำแหน่งเปิด (ON) เครื่อง PRO-CUT ก็จะทำงานทันที เมื่อมีเหตุอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้น เครื่อง PRO-CUT จะตัดวงจรไฟฟ้าทันที ในกรรีที่วงจรไฟฟ้าภายในบ้านมีไฟฟ้ารั่วเกินว่าตำแหน่งความไวที่ตั้งไว้ การโยกสวิทช์จะตกลงมาทันทีหากกระแสไฟฟ้ารั่วที่มีสะสมจากจุดต่างๆภายในบ้านมากกว่าระดับต่ำสุดที่ตั้ง(6mA) สามารถตั้งระดับความไวให้สูงขึ้นตามลำดับได้และควรตามช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบหาตำแหน่งไฟรั่วและทำการแก้ไขทันที ในแต่ละเดือนควรมีการทดสอบการทำงานของเครื่องว่ายังทำงานตามปกติหรือไม่ ซึ่งก่อนการทดสอบควรปิดแอร์และถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และทดสอบโดยการกดปุ่มทดสอบ(TEST) ซึ่งเมื่อกดแล้วจะทำให้โยกสวิทช์ตกลงมาที่ตำแหน่งปิด (OFF) แสดงว่าเครื่องทำงานปกติ แต่ถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้ดูวิธีตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นหรือแจ้งศูนย์บริการ PRO-CUT มาตรวจสอบเครื่องต่อไป

รายละเอียดสเปกสินค้า

MODEL  PR20-16A PR20-32A PR20-50A PR20-63A
แบบ 2ขั้ว
ขั้วป้องกันกระแสเกิน 2ขั้ว
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (In) 16A 32A 50A 63A
กระแสเหลือการทำงานที่กำหนด (I∆n) 0.06 / 0.010 / 0.020 / 0.030A.
ความไวในการตัดวงจรไฟฟ้า < 0.04 Sec.
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Ue)  220 Vac.    
ความถี่ที่กำหนด  50Hz.    
วิสัยสามารถในการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด (I∆m)  500A 630A
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด (Icn) 10000A  
การหน่วงเวลา ไม่มีการหน่วง
เปลือกหุ้ม มี
แบบติดตั้ง บนพื้นผิว
การต่อสาย  แบบสลักเกรียว  
กระแสไฟฟ้าทริปทันที (Type) แบบ C
ชนิดของการทำงาน ไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า
ระดับชั้นการป้องกัน IP 30
ขนาดมิติ (กว้างxยาวxสูง) 12 x 21 x 9.6 cm.
น้ำหนัก 1.2 Kg.

pro-cut 50A ราคา 5900 บาท

ฟรีค่าติดตั้ง ฟรีประกันภัยอุปัทวเหตุ 1 ล้านบาท
โปรโมชั่น
ฟรีค่าติดตั้ง ฟรีประกันภัยอุปัทวเหตุ 1 ล้านบาท
บริการ ดูหน้างาน คำนวณการใช้กระแสไฟฟ้า เอาเครื่องจริงไปให้ดูก่อนตัดสินใจซื้อติดตั้ง

h12