SAFE-T-LIGHT2

Safe-T-Light รุ่น T1-S และรุ่น T3-S เป็นเครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับลงโคม ไฟฟ้าบนตัวเครื่องจะติดสว่างขึ้นทันทีและจะดับเองโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้าเป็นปกติ Safe-T-Light ให้แสงสว่างยาวนาน 1.5 (รุ่น T1-S), 2.5 (รุ่น T3-S) ชม. ด้วยหลอดไฟชนิด HALOGEN ขนาด 20W,35W มีคุณสมบัติตัดม่านหมอกควันได้ดี Safe-T-Light ใช้แบตเตอรี่ชนิด SEALED LEAD ACID BATTERY ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานมาตรฐาน UL มีระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่แบบ SOLID STAT และจะหยุดการชาร์จทันทีเมื่อแบตเตอรี่เต็ม มีวงจรป้องกันการเสียหายจาการใช้งานเกินกำลังโดยจะหยุดการทำงานเมื่อมีการคายประจุแบตเตอรี่จนแรงดันต่ำกว่า 75 % ของแรงดันแบตเตอรี่ วงจรได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ใช้อุปกรณ์ประเภท SEMI-CONDUCTOR ทำให้ไม่มีกระแสสูญเสีย (LOSS CURRENT) ในวงจร และเป็นการป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสียหาย Safe-T-Light มีระบบการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการลัดวงจรทั้ง AC และ DC รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

SAFE-T-LIGHT1

 

SAFE-T-LIGHT ราคา 4,500 บาท

 

ฟรีค่าติดตั้ง ฟรีประกันภัยอุปัทวเหตุ 5 แสนบาท
โปรโมชั่น
ฟรีค่าติดตั้ง ฟรีประกันภัยอุปัทวเหตุ 5 แสนบาท
บริการ ดูหน้างาน คำนวณการใช้กระแสไฟฟ้า เอาเครื่องจริงไปให้ดูก่อนตัดสินใจซื้อติดตั้ง

h12